Cirkulární ekonomika

Příroda nám není lhostejná a prostředí, ve kterém žijeme, chceme zachovat zdravé i pro další generace. Udržujeme proto koncept cirkulární ekonomiky, který je integrální součástí ekologie a udržitelného rozvoje. Naše firma se tím snaží změnit pohled na plast jako na škodlivý odpad. Plastové výrobky se v případě správného používání a následného recyklování stávají znovu materiálem, který je účelně prospěšnou surovinou.

Naše výrobky jsou recyklovatelné a veškerý zbytkový materiál z každého výrobku pečlivě balíme, recyklujeme a jeho drť přidáváme do výroby nových šarží materiálu. Jedná se tak o nekonečný koloběh výroby bez odpadu a bez negativních dopadů na přírodní ekosystémy.

S ekologickou likvidací pomáháme i našim zákazníkům

Našim zákazníkům nabízíme službu odběru dodaných plastových výrobků určených k likvidaci. Odběratel tak nemusí řešit problém s likvidací odpadu, která je finančně, časově i ekologicky náročná.

Cirkulární ekonomika

Kde nás najdete

Sklotex-Plasty

Sklotex-Plasty

Lipská 251
517 21 Týniště nad Orlicí

Tel.: +420 494 377 228
Tel./fax: +420 494 371 395
E-mail: info@sklotexplasty.cz

Napište nám